Gyönyörök szigete projekt


A LEMMA Egyesület olyan alkotó művészek, fiatal műszaki és technikai szakemberek közössége, akik a kortárs képzőművészet, főképp a médiaművészet terén kívánják hasznosítani tudásukat. A médiaművészet sajátos vonása, hogy több tudományághoz igazodik, avagy reflektál azokra. Képes közösséget kovácsolni a különböző szakterületek képviselőiből, ugyanakkor alkalmas a civil szféra bevonására és mozgósítására.

Reményeink szerint a Lemma Egyesület megjelenése, kreatív programja gazdagítja a Civil Sziget közösségének sokszínűségét.

A fiatal szigetlakókkal folytatott párbeszéden keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogy ez a korosztály hogyan viszonyul a kultúrához, van-e szerepe mindennapjaikban a művészetnek, érdekli-e őket a kortárs alkotók munkássága, otthonosan mozognak-e a kortárs művészeti intézményekben.

A visszajelzések alapján, az információkat felhasználva a továbbiakban az egyesület fejleszteni és színesíteni tudja programjait, teljesebb képet kap a fiatal generáció érdeklődési köréről, elvárásairól.

Programunkkal azt szeretnénk megmutatni, hogy a művészet, a kultúra világa nem zárt - bárki érezheti az alkotás örömét kortól, nemtől, végzettségtől, nemzetiségtől függetlenül.

A Szigeten fiatal művészek, technikai szakemberek és tanárok segítségével megvalósuló programjaink:
- Reprodukálás, fotózás: ismert műalkotások díszletek és jelmezek segítségével való felidézése, feldolgozása. Sokszereplős műveket osztunk fel részletekre. A hozzánk látogató kiválaszthatja a számára legszimpatikusabb szereplőt, majd jelmezt öltve magára, díszlet vagy blue box fal előtt fotót készítünk róla. Az így létrejövő fotógyűjtemény darabjaiból reprodukáljuk a képeket, s a közös alkotómunka során csoportképek jönnek létre a különböző helyekről, országokból érkezett résztvevőkről.
A képek és egyéb dokumentációk az egyesület oldalán is megtekinthetőek lesznek.

Kiindulási pontunk Hieronymus Bosch egyik legismertebb műve, a máig aktuális érvényű Gyönyörök kertje című triptichonja, festménye, melyet Földi Paradicsom-nak is hívnak. A Szigetre asszociálva, ahol rengeteg különböző nemzetiségű és kultúrájú ember él kellemes szimbiózisban, ahol bármi megtörténhet, esett választásunk erre a festményre.

- Kézművesség: Bosch képeinek hangulatát és képi világát alapul véve álarcok, fejdíszek készítése. Az alapanyagok között megtalálhatóak a Szigeten a hét során feleslegessé vált, de még újrahasznosításra alkalmas tárgyak is (poharak, stb.).
Az elkészített fejdíszeket, álarcokat, stb. a fesztiválozók magukkal vihetik, viselhetik, aminek következtében remélhetőleg újabb látogatók érkeznek hozzánk, hogy ők is gazdagabbak legyenek egy színes és egyedi kiegészítővel.
- Interjúk készítése a szigetlakókkal kulturális szokásaikról, igényeikről.
- Többnyelvű tesztek, totók, beszélgetések a kortárs művészet témakörében.

- Az egyesület tagjai videó dokumentációt készítenek  a programok megvalósulásáról.

Civil Sziget 2013 - pályázati felhívás

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.(továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2013 fesztiválon (2013. augusztus 5-12.) a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

Pályázatot nyújthatnak be azok a - legalább egy éve működő - szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.

Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét és törekszenek a„szigetlakók” aktivizálására, a programokba való bevonására.

Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

Pályázni lehet:

a) Önálló megjelenésre, amely a fesztivál teljes időtartama alatt önálló sátorban, illetve az erre kijelölt területen megvalósítandó programra vonatkozik.
b) Részidejű megjelenésre, amely a fesztivál időtartama alatt, egy-három napos részvételt jelent.
Nagyszámú jelentkezés esetén az Iroda önálló megjelenés helyett, részidejű megjelenést ajánlhat egyes szervezeteknek.

Az Iroda a nyertes civil pályázóknak a részvételéhez, és a Civil Szigeten megvalósítandó programjához szükséges alap technikai és fizikai feltételeket (terület, sátor, áram, alap bútorzat) biztosítja.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy 2013-ban a rendezvényre való bejutáshoz szükséges belépőjegyeket az Iroda kedvezményes árú, szakmai jegyek formájában biztosítja, melyek költsége a résztvevőt terheli.

A nyertes pályázókat terhelik továbbá a Civil Szigeten való megjelenésükhöz, megvalósítandó programjaikhoz kapcsolódó költségeik is.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda összesen 31000000 Ft értékben ajánl fel térítésmentes jegyeket, azoknak az alapítványoknak, egyesületnek, nem állami és önkormányzati fenntartású szervezeteknek, amelyeknek nehézségekbe ütközik a programjukhoz szükséges összes szakmai belépőjegy megvásárlása, és az Iroda fontosnak tartja a jelenlétüket a fesztiválon.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek nemzetközi, vagy országos hatáskörűek, magas színvonalú szakmai programot kívánnak nyújtani, programjukat több nyelven bonyolítják, továbbá, amelyek a megjelenésükhöz szükséges belépőjegyek legalább 50%-át saját maguk biztosítják. A Civil Sziget fókuszában idén a „2013 a Polgárok Európai Éve” lesz. Az ehhez kapcsolódó programok szintén előnyt élveznek az elbírálás során.

Nem pályázhatnak magánszemélyek, profit-érdekelt, illetve politikai szervezetek, szerveződések, zenekarok, előadóművészek.

A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2013. április 10. A bírálás eredményét 2013. május 10-ig tesszük közzé.