Boszorkányok

Szent Antal megkísértése triptichon, középső pannó, 1500 körül
A kereszténység elterjedése után a boszorkányokat -akikről addig azt tartották, hogy a Gonosz szolgálói-, a Sátán szolgálóinak vélték.
VIII. Ince pápa 1484-ben bullát adott ki a boszorkányság ellen, ezzel felhatalmazva az inkvizítorokat az üldözésükre. Majd utasította a papságot, hogy szószékükről világosítsák fel az embereket a boszorkák rémes tetteiről.
Valójában a természeti vallás követői, a kereszténységet el nem fogadók ellen indult hadjárat.
A boszorkányperek következtében számtalan, a közösségük által ilyen-olyan okokból kiközösített ártatlan embert ítéltek nyilvános máglyahalálra. Több állattal is végeztek, mert a babonák szerint a boszorkány az állat testébe bújt.
Bosch ebben a korszakban élt, ezt a furcsa, középkori világot ábrázolta művein. A Szent Antal megkísértése című képén például egy feketemisét láthatunk, ezeket a szertartásokat ugyancsak a boszorkányoknak tulajdonították.