Miasszonyunk Testvérület

Gyönyörök kertje (részlet), 1500 körül
Bosch 1486-ban lett a Miasszonyunk Testvérület kültagja, két évvel később pedig már -mint felesküdött tag-, a körübelül 60 tagú belső körhöz tartozott. A lelkészek, papok, előkelőségek között tag volt például Habsburg Miksa és felesége is. Közös étkezéseket és miséket tartottak, körmeneteken vettek részt, a kultúrát is támogatták. A Testvérületen keresztül Bosch sok megrendeléshez jutott hozzá, például Szép Fülöp, aki ugyancsak tag volt, vásárolta meg azóta elveszett Utolsó ítélet című festményét.